Wola Przemykowska - Brzesko


DNI ROBOCZE


W.R. Natków
5.45sz, 7.30sz, 10.00, (12.10szf,14.20-Natków), 16.00szf,
Pojawie
6.20T,7.45f-do Szczurowej
Zaborów
5.30T, 5.57sz, 6.25T, 6.30sz, 7.42sz, 8.00sz, 9.00, 10.07,11.20szf, 12.17szf, 13.15, 14.27, 16.07sz, 17.50sz,
Dołęga
6.01sz, 6.29T, 7.45sz, 9.04, 10.11, 11.25szf, 12.21szf,
Górka
5.35T, 6.35sz, 8.05sz,
Włoszyn
6.04sz,6.32T,7.49sz,9.07,10.14,11.30szf, 12.24szf,13.19,14.31,16.11sz, 17.54sz,
Szczurowa
5.30sz,5.45T, 5.45szT, 6.12sz, 6.25Tf, 6.40T, 6.48sz, 7.20szf, 7.57sz, 8.18sz, 8.43szf, 9.15, 10.00, 10.22, 10.55sz, 11.35szf, 12.20, 12.32sz, 13.30, 14.25, 14.40, 15.10szf, 15.35sz, 16.22sz, 18.00sz, 20.30sz
Strzelce W.
5.54szT, 6.59sz, 8.27sz, 11.05sz, 12.41sz, 13.39, 15.45sz, 18.09sz,
Niedzieliska
5.35sz, 5.50T, 6.00szT, 6.17sz, 6.30Tf 6.45T, 7.05sz, 7.25szf, 8.02sz, 8.35sz,  8.48szf, 9.20, 10.05, 10.27, 11.15sz, 11.40szf, 12.25, 12.50sz, 13.48, 14.30, 14.45, 15.15szf, 15.55sz, 16.27sz, 18.15sz, 20.35sz,
Rudy Rysie
5.40sz, 5.55T, 6.10szT,6.22sz, 6.35Tf, 6.50T, 7.13sz, 7.30szf, 8.07sz, 8.43sz, 8.53szf, 9.25, 10.10, 10.32, 11.20sz 11.45szf, 12.30, 12.55sz, 13.55, 14.38, 14.50, 15.20szf, 16.00sz,16.32sz, 18.20sz, 20.40sz,
Przyborów
5.42sz, 6.00T, 6.12szT, 6.24sz,6.37Tf, 6.52T, 7.15sz, 7.32szf, 8.09sz, 8.45sz, 8.55szf, 9.27, 10.12, 10.36, 11.23sz 11.47szf, 12.32, 12.59sz, 13.57, 14.40, 14.54, 15.22szf, 16.03sz, 16.34sz, 18.23sz, 20.42sz
Mokrzyska
5.46sz, 6.04T,6.16szT, 6.28sz,6.41Tf, 6.56T, 7.19sz, 7.36szf, 8.13sz, 8.49sz, 8.59szf, 9.31, 10.16, 10.40, 11.27sz 11.51szf, 12.36, 13.03sz, 14.01, 14.44, 14.58, 15.26szf, 16.06sz, 16.38sz, 18.26sz, 20.45sz


SOBOTA


W.R. Natków
5.45sz,
Zaborów
5.45T, 5.52sz, 8.00sz, 12.10, 14.20,
Dołęga
5.49T, 7.55sz, 14.24,
Górka
5.57sz, 8.05sz
Włoszyn
5.52T, 7.50sz, 12.14, 14.27,
Szczurowa
6.00T, 6.10sz, 6.45T, 8.15sz, 10.00, 12.25, 14.35, 18.00sz,
Strzelce W.
6.19sz, 8.24sz, 18.09sz
Niedzieliska
6.05T, 6.28sz, 6.50T, 8.33sz, 10.05, 12.30, 14.40, 18.15sz
Rudy Rysie
6.10T, 6.34sz,  6.55T, 8.39sz,  10.10, 12.35, 14.45, 18.22sz,
Przyborów
6.12T, 6.37sz, 6.57T, 8.41sz, 10.12, 12.37, 14.48, 18.25sz,
Mokrzyska
6.16T, 6.41sz, 7.01T, 8.45sz, 10.16, 12.41, 14.52, 18.29sz,


NIEDZIELA


W.R. Natków
15.10sz-Natków
Zaborów
5.55sz, 12.40sz,15.20sz,
Dołęga
5.59sz, 15.21sz
Górka
12.45sz,
Włoszyn
6.02sz, 15.24sz
Szczurowa
6.10sz, 6.45qT,     12.58sz, 15.32sz, 18.00sz,
Strzelce W.
6.19sz,13.07sz 15.41sz, 18.09sz,
Niedzieliska
6.28sz, 6.50qT, 13.15sz, 15.52sz, 18.15sz,
Rudy Rysie
6.33sz, 6.55qT, 13.20sz, 15.57sz, 18.22sz,
Przyborów
6.37sz, 6.57qT, 13.22sz, 15.59sz, 18.25sz,
Mokrzyska
6.41sz, 7.01qT, 13.27sz, 16.03sz, 18.29sz,