Brzesko - Tarnów


ODJAZDY Z BRZESKA PLAC ŻWIRKI I WIGURY KURSY W DNI NAUKI SZKOLNEJ

  • Dni robocze: 6:30   6:50 7:10 7:30 8:20 8:40 9:20 9:30 10:30 10:40 11:20 11:30 12:30 12:40 13:20 13:30 14:30 14:40 15:20 15:30 16:30 16:40 17:30
  • Sobota: 6:45 7:30 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20
  • Niedziela: 7:40    9:40    11:40    13:40    15:40


KURSY W DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ (tj. w wakacje i długie weekendy):
6:25 6:55 7:40 8:16 8:40 9:28 10:04 10:28 11:16 11:58 12:26 13:22 14:04 14:32 15:28 16:10 16:35 17:40